Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd – Žilina a okolie

Ponúkame profesionálne spracovanie účtovníctva v Žiline. Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo a personalistika, DPH, evidencia majetku. daňové priznania, priebežné poradenstvo v oblasti optimalizácie daňovej záťaže klienta.

Služby poskytujeme na základe požiadaviek klienta

 • V našej spoločnosti na základe predložených dokladov, čím dosiahnete úsporu nákladov na mzdu zamestnanca, PC, účtovný software, kancelársky materiál a odbornú literatúru
 • klient získava na úspore prevádzkových nákladov na mzdu zamestnanca a jeho vzdelávanie
Úspech našich klientov  je aj našim úspechom.

Firma Exmo, s.r.o. poskytuje svoje služby niekoľkým spoločnostiam. Rôznorodosť našich klientov je zárukou, že praktické vedomosti našich pracovníkov vysoko prekračujú vedomosti bežného účtovníka. Spracovanie účtovníctva zabezpečujeme aj pre firmy z Čadce, Martina, Bytče, Kysuckého Nového Mesta.

Hlavné motto

 • Profesionalita a presnosť
 • Kvalita a skúsenosti
 • Opora pri riešení problémov
 • Diskrétnosť
 • Dobrá cena

Účtovníctvo spracujeme v Žiline pre malé , stredné aj veľké spoločnosti./ SZČO, s.r.o., a.s., združenia, kluby.


Novinky

Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018 Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce.

Čítajte ďalej →

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

Čítajte ďalej →

Nová úprava zjednocuje časový test na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Podľa novelizovaného ustanovenia § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa zavádza postupné zvyšovanie základu dane od 20% až do 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od doby, ktorá uplynula od dohodnutej lehoty splatnosti:

Čítajte ďalej →

Skupina 5 – 20 rokov

Uvádza zaradenie budov okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 a inžinierske stavby okrem kódov uvedených v skupinách 4 a 6 a jednotlivých oddeliteľných súčastí v skupinách 2 a 4. To znamená, že na to aby ste správne zaradili budovu do odpisovej skupiny vám už nestačí príloha č. 1 o zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, ale musíte nazrieť do tabuľky klasifikácie stavieb, kde nájdete svoju budovu podľa jej využitia.

Čítajte ďalej →

Naši klienti

Medzi našich spokojných klientov patria firmy s rôznorodým zameraním a veľkosťou podnikania. Vďaka tomu máme cenné skúsenosti, o ktoré sa možeme podeliť práve pri pomoci tomu Vášmu.

 • obchodné spoločnosti
 • stavebné spoločnosti pracuje v tuzemsku aj v zahraničí
 • montážne firmy
 • výrobné firmy
 • reštauračné zariadenia
 • veľkoobchody a maloobchody
 • SZČO so zameraním na rôzne remeselné živnosti
 • firmy so zameraním na poistenie
 • realitné kancelárie
 • projektanti a architekti
 • autoopravovne
 • firmy zaoberajúce sa zdravou výživou
 • fitnes centrá
 • internetové predajne a veľkoobchody
 • prepravné spoločnosti
 • softvérové spoločnosti
 • personálne agentúry
 • futbalové kluby
 • združenia lesné, urbariáty