Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 stanovené percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy, a to bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.

V Zákonníku práce sa zavádza možnosť poskytnúť peňažné plnenie – odmenu pri príležitosti :
– Obdobia letných dovoleniek, ktorá musí byť vyplatená v júni príslušného roka;
– Vianočných sviatkov, ktorá musí byť vyplatená v decembri príslušného roka;

Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov).