Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj pripravenosti dokladov na spracovanie a ďalších faktorov, definovaných podľa potrieb klienta.

kalkulacka


Vyplniť formulár pre cenovú kalkuláciu

 

 

Približné východiská pri tvorbe cenovej kalkulácie

Jednoduché účtovníctvo platiteľ DPH

Do 25 záznamov v peňažnom denníku za mesiac účtujeme 25,– €
Do 50 záznamov v peňažnom denníku za mesiac účtujeme 40,– €
Do 75 záznamov v peňažnom denníku za mesiac účtujeme 52,– € 
Do 100 záznamov v peňažnom denníku za mesiac účtujeme68 68,– € 
Nad 100 záznamov v peňažnom denníku za mesiac účtujeme 0,55 € / 1 záznam

U neplatiteľov DPH zníženie ceny o 10%

Podvojné účtovníctvo platiteľ DPH

Do 50 položiek v účtovnom denníku za mesiac účtujeme 50,– €
Do 100 položiek v účtovnom denníku za mesiac účtujeme 80,– €
Od 100 položiek do 200 v účtovnom denníku za mesiac účtujeme 80,– € + 0,67 € od 101 položky
Od 200 položiek do 300 v účtovnom denníku za mesiac účtujeme 155,– € + 0,58 € od 201 položky
Od 300 do 500 položiek v účtovnom denníku za mesiac účtujeme 195,– € + 0,52 € od 301 položky

Nad 500 položiek cena dohodou. 

Mzdy a personalistika

Za každého zamestnanca účtujeme mesačne: počet zamestnancov

Od 1 -3 zamestnancov 13,30 € zamestnanec /mesiac
Od 4-10 zamestnancov 9,– € zamestnanec /mesiac
Od 10-20 zamestnancov 7,– €
Od 20 zamestnancov 6,– €
Ročné zúčtovanie daní zamestnancov ( 1 zamestnanec ) 8,30 €

Ostatné práce

Pri vystavovaní prevodových príkazov účtujeme za položku 0,– €
Pri vedení pomocných evidencií účtujeme za pohyb v evidencii majetku 0,– €
Spracovanie cestovného príkazu 3,30 €
Spracovanie zahraničného cestovného príkazu 6,60 €
Za každý výkaz pre DÚ, ŠÚ, SP, ZP a iný zaslaný elektronicky 3,– € maximálne 12,– € za mesiac
Za vedenie pokladničnej knihy – za každú začatú stranu 0,– €
Zastupovanie a účasť na kontrolách DÚ, SP, ZP a pod. za každú začatú hodinu 8,30 €
Poradenstvo pri založení firmy, vyplnenie daňových registrácií 8,30 €
Vypracovanie jednej smernice 33,– €

Spracovanie priznania DPH (mesačne alebo štvrťročne)

Cena za ročnú uzávierku PO včítane tlače všetkých potrebných zostáv, výkazov, daňového priznania.
Cena ostatných administratívnych a iných odborných prác sa dohodne podľa rozsahu a náročnosti sa pohybuje od 80 € , resp. podľa náročnosti a požiadaviek / úkonov

ceniik-side

VENUJTE SA SVOJMU PODNIKANIU, PRE OSTATNÉ SME TU MY

Potrebujete sídlo pre Vašu firmu?

už od 15 € / mesačne

  • pre klientov ktorý využívajú aj naše ďalšie služby v oblasti mesačného spracovania účtovníctva. Bežná cena pre ostaných klientov je 20€/mes.
  • Sídlo poskytujeme minimálne na 6 mesiacov
  • Pri službe poskytovanej na menej ako 12 mesiacov je cena 30€/mes.

Cena je konečná bez ďalších poplatkov!

Doplnkové služby, ktoré poskytujeme svojím klientom:

  • Založenie s.r.o. prostredníctvom našej právnej kancelárie s ktorou mám dlhodobú spoluprácu
  • Všetky zmeny týkajúce sa obchodného registra
  • Administratívne práce