Rekreačný príspevok bol zavedený novelou zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, ktorá vyšla pod číslom 347/2018 Z.z.. Súčasťou novely je aj novela Zákonníka práce, zákona o sociálnom fonde, zákona o dani z príjmov, zákonov o štátnej službe rôznych typov zamestnancov (policajti, colníci, profesionálni vojaci,…) a zákona o štátnej službe.

Materská (MD) a rodičovská dovolenka (RD) je voľno poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce. Nevzťahuje sa teda na osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere, napr. živnostník, nezamestnaný, študent nemôžu byť na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 stanovené percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy, a to bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.