Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 stanovené percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy, a to bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.

V Zákonníku práce sa zavádza možnosť poskytnúť peňažné plnenie – odmenu pri príležitosti :
– Obdobia letných dovoleniek, ktorá musí byť vyplatená v júni príslušného roka;
– Vianočných sviatkov, ktorá musí byť vyplatená v decembri príslušného roka;