Finálnu sumu minimálnej mzdy na rok 2019 dnes 10. 10. 2018 ustanovila vláda SR nariadením. Okrem sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019 toto nariadenie ustanovuje aj hodinovú minimálnu mzdu.


Od 1. 1. 2019 bude minimálna mzda vo výške:
Finálnu sumu minimálnej mzdy na rok 2019 dnes 10. 10. 2018 ustanovila vláda SR nariadením. Okrem sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019 toto nariadenie ustanovuje aj hodinovú minimálnu mzdu.

  • 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda) a
  • 2,989 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda).

Zákon podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca rozlišuje a charakterizuje šesť stupňov náročnosti pracovných miest:

  1. stupeň náročnosti – sem patria základné manipulačné, pomocné či prípravné práce vykonávané podľa postupov a pokynov nadriadeného (napr.: dokladač tovaru, upratovačka, pomocný robotník, skladník)
  2. stupeň náročnosti – zahŕňa najmä rutinné odborné práce, jednoduché remeselné práce alebo sanitárne práce v zdravotníctve (napr.: pokladník, predavač, administratívny pracovník)
  3. stupeň náročnosti – sem spadajú ucelené odborné práce, zabezpečovanie menej zložitých agend či rôzne druhy tvorivých remeselných prác, taktiež práce so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu (napr.: ekonóm, elektrikár, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra, účtovník)
  4. stupeň náročnosti – do tejto skupiny sa zaraďuje zabezpečovanie odborných agend a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu, okrem toho aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr.: vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly, hlavný účtovník)
  5. stupeň náročnosti – tu patria koncepčné, špecializované tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou a aj odborné práce v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí (napr.: manažér výroby, obchodný manažér, všeobecný lekár)
  6. stupeň náročnosti – sem sa začleňuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami a tiež špecializované práce v zdravotníckej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, okrem toho aj riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov (napr.: výkonný a generálny riaditeľ).

Uvedené stupne náročnosti však predstavujú len akúsi pomôcku pre zamestnávateľa (majú informatívny charakter).