Podľa zákonníka práce, ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve

(čo je bežné pre malých a stredne veľkých podnikateľov), zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť posúdiť

zákonníku práce a priradiť mu stupeň náročnosti od 1 do 6. Za prácu zatriedenú do vyššieho stupňa náročnosti patrí zamestnancovi vyššia minimálna mzda. Platí to rovnako v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou aj hodinovou mzdou. Sumy mesačnej minimálnej mzdy a hodinovej minimálnej mzdy od roku 2017 pre každý stupeň náročnosti práce sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 435,00 € 2,500 €
2 1,2 522,00 € 3,000 €
3 1,4 609,00 € 3,500 €
4 1,6 696,00 € 4,000 €
5 1,8 783,00 € 4,500 €
6 2 870,00 € 5,000 €

Uvádzame vzory  pracovných pozícií podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Príklad pracovného miesta
1 upratovačka
2 Predavačka , čašníčka
3 administratívna práca
4 hlavný účtovník
5 manažér výroby
6 generálny riaditeľ