Na zasadnutí (12.10.2016) vláda SR schválila zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 405 eur na

435 eur od roku 2017. Schválené nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017, ďalej ustanovuje hodinovú minimálnu mzdu vo výške 2,500 eura.

Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.