Prvú platbu vo zvýšenej sume musí zaplatiť do 8.2.2017

SZČO povinne platí poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.
Minimálny vymeriavací základ je 441,50 Eur.
Minimálne 146,35 Eur mesačne
Maximálne 2 048,99 Eur mesačne

Odvody do zdravotnej poisťovne
Minimálne 61,81 Eur mesačne
Maximálne nie je ohraničené