Minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce : 0,5978 €/hod.

Minimálna náhrada za pracovnú pohotovosť neaktívnu mimo pracoviska : 0,5978 €/hod.

Sadzba príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov : 2,989 €/hod.