Skupina 5 – 20 rokov

Uvádza zaradenie budov okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 a inžinierske stavby okrem kódov uvedených v skupinách 4 a 6 a jednotlivých oddeliteľných súčastí v skupinách 2 a 4. To znamená, že na to aby ste správne zaradili budovu do odpisovej skupiny vám už nestačí príloha č. 1 o zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, ale musíte nazrieť do tabuľky klasifikácie stavieb, kde nájdete svoju budovu podľa jej využitia.

Patria sem:

 • Nebytové budovy
 • Budovy pre obchod a služby
 • Budovy pre dopravu a elektronické komunikácie
 • Garážové budovy
 • Priemyselné budovy a sklady
 • Inžinierske stavby (cestné komunikácie, železnice, dráhy, letiská, mosty, tunely, priehrady…)
 • Potrubné rozvody, elektrické siete
 • Komplexné priemyselné stavby

Odpisová skupina 6 – 40 rokov

Budovy uvedené v tejto odpisovej skupine sa budú v roku 2015 odpisovať po novom 40 rokov.

Zaraďujeme sem:

 • Bytové budovy (jednobytové, dvojbytové aj viacbytové)
 • Hotely a ubytovacie zariadenia
 • Budovy pre administratívu
 • Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (múzeá, školy, knižnice, budovy pre šport, náboženské budovy, historické pamiatky…)
 • Ostatné nebytové budovy okrem poľnohospodárskych budov, kasární..
 • Ostatné inžinierske stavby (športové a rekreačné stavby, ostatné inžinierske stavby inde neuvedené)

.