Skupina 5 – 20 rokov

Uvádza zaradenie budov okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 a inžinierske stavby okrem kódov uvedených v skupinách 4 a 6 a jednotlivých oddeliteľných súčastí v skupinách 2 a 4. To znamená, že na to aby ste správne zaradili budovu do odpisovej skupiny vám už nestačí príloha č. 1 o zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, ale musíte nazrieť do tabuľky klasifikácie stavieb, kde nájdete svoju budovu podľa jej využitia.

Patria sem:

  • Nebytové budovy
  • Budovy pre obchod a služby
  • Budovy pre dopravu a elektronické komunikácie
  • Garážové budovy
  • Priemyselné budovy a sklady
  • Inžinierske stavby (cestné komunikácie, železnice, dráhy, letiská, mosty, tunely, priehrady…)
  • Potrubné rozvody, elektrické siete
  • Komplexné priemyselné stavby

Odpisová skupina 6 – 40 rokov

Budovy uvedené v tejto odpisovej skupine sa budú v roku 2015 odpisovať po novom 40 rokov.

Zaraďujeme sem:

  • Bytové budovy (jednobytové, dvojbytové aj viacbytové)
  • Hotely a ubytovacie zariadenia
  • Budovy pre administratívu
  • Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (múzeá, školy, knižnice, budovy pre šport, náboženské budovy, historické pamiatky…)
  • Ostatné nebytové budovy okrem poľnohospodárskych budov, kasární..
  • Ostatné inžinierske stavby (športové a rekreačné stavby, ostatné inžinierske stavby inde neuvedené)

.