V roku 2018 sa povinnosť komunikácie s daňovým úradom elektronicky presúva aj na ostatné obchodné spoločnosti a živnostníkov. Doteraz platila táto povinnosť len na platiteľov DPH. Od kedy bude platiť táto povinnosť a ako najjednoduchšie je možné vybaviť elektronickú komunikáciu so správcom dane?

Kto bude mať povinnosť komunikovať elektronicky

Po platiteľoch DPH sa okruh pôsobnosti rozširuje na všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri živnostníkov, ktorí podnikajú a majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Povinnosť sa teda bude vzťahovať napríklad aj na športovcov alebo slobodných umelcov.

Poznámka : Fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť nebudú musieť komunikovať elektronicky. Prenájom nehnuteľnosti fyzickou osobou nie je podnikaním.

Živnostníci budú mať miernu výhodu aspoň v termíne, od kedy im táto povinnosť vznikne. Povinnosť elektronickej komunikácie vzniká:

  • pre obchodné spoločnosti od 1.1.2018
  • pre živnostníkov od 1.7.2018.

Z toho teda vyplýva, že najbližšie daňové priznanie v riadnom alebo predĺženom termíne živnostníci ešte elektronicky nebudú musieť podávať. Na druhej strane, elektronická komunikácia má aj niekoľko výhod.