Ministerstvo práce predpokladá, že účinnosť tohto opatrenia bude od 1. júna.

Stravné pre pracovné cesty sa podľa návrhu zvýši nasledovne:

pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,
pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,
pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €.
Toto má dopad aj na minimálnu hodnotu stravného lístka, keďže táto musí predstavovať
najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
Hodnota stravných lístkov by teda mala stúpnuť o 22 centov, z 3,38 € na 3,60 €.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny stravných lístkov.

Úprava výšky stravného môže mať pozitívny dopad aj pre živnostníkov, ktorí si za každý
odpracovaný deň budú môcť dať do nákladov stravné v hodnote 4,80 eura namiesto 4,50 eura.
To znamená, že za si vďaka stravným lístkom budú môcť ešte viac znížiť svoj základ a ušetriť vďaka tomu na daniach

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny stravných lístkov.

Od júna môže dať zamestnávateľ na stravu maximálne 2,64 eura, čo predstavuje sumu 55 % zo sumy 4,80 eura (v súčasnosti 2,48 eura).