Zamestnanec má nárok na príspevok na stravu v minimálnej hodnote 3,38 euro. Maximálne však môže dostať

príspevok na stravu 4,50 euro. Zamestnávateľ je zároveň povinný prispievať na stravné minimálne 55%. Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.

Dohody o vykonaní práce a skrátený úväzok:
Človek, ktorý pracuje na základe brigádnickej práce študenta alebo dohody o vykonaní práce nemá nárok na stravné.
Pokiaľ pracujete na skrátený úväzok, máte nárok na príspevok na stravu v prípade, že ste v práci dlhšie ako 4 hodiny. V prípade, že ste v práci štyri hodiny alebo kratšie, nevzniká nárok na príspevok na stravu.