NARIADENIE VLÁDY č. 321. Slovenskej republiky z 2. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.

NARIADENIE VLÁDY č. 321. Slovenskej republiky z 2. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014. Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na :

a) 352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Menia sa prepočty podľa zákonníka práce – Stupne náročnosti  podľa novej minimálnej mzdy nasledovne:

40 hodinový týždenný pracovný čas
Stupeň
náročnosti
Koeficient
minimálnej
mzdy
Minimálny mzdový nárok
hodinový mesačný
rok 2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014
1 1,0 1,9410 2,0230 337,70 352,00
2 1,2 2,3292 2,4276 405,20 422,40
3 1,4 2,7174 2,8322 472,80 492,80
4 1,6 3,1056 3,2368 540,30 563,20
5 1,8 3,4938 3,6414 607,90 633,60
6 2,0 3,8820 4,0460 675,40 704,00