Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo súčasných 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zároveň sa zruší mesačný limit, ktorý je do konca roka 2016 stanovený pevnou sumou vo výške 420 eur.

Od 1.1.2017 bude len jeden limit pre paušálne výdavky, a to vo výške 20 000 eur za jeden kalendárny rok. Maximálnu výšku paušálnych výdavkov tak môžu využiť živnostníci, umelci alebo iné SZČO, ktoré budú mať ročné príjmy vo výške 33 333,34 eur.