Úzka spolupráca s audítorskými spoločnosťami a daňovými poradcami.

Naši klienti sú firmy z nasledovnou činnosťou:

 • obchodné spoločnosti
 • stavebné spoločnosti ktoré pracujú v tuzemsku a aj v zahraničí
 • montážne firmy
 • výrobné firmy
 • reštauračné zariadenia
 • veľkoobchody a maloobchody
 • SZČO so zameraním na rôzne remeselné živnosti
 • firmy so zameraním na poistenie
 • realitné kancelárie
 • projektanti a architekti
 • autoopravovne
 • firmy zaoberajúce sa zdravou výživou
 • fitnes centrá
 • internetové predajne a veľkoobchody
 • prepravné spoločnosti
 • softvérové spoločnosti
 • personálne agentúry
 • futbalové kluby
 • združenia lesné, urbariáty

Z dôvodu diskrétnosti názvy klientov neuvádzame.
Za pochopenie ďakujeme.