profil

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Exmo, s.r.o., ktorá vznikla v roku 1996 prirodzenou premenou úspešne podnikajúcej fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zameranie spoločnosti ostáva nezmenené, t.j. poskytovanie odborných, kvalitných a cenovo výhodných služieb v oblasti vedenia účtovníctva a miezd v Žiline a okolí, zabezpečenia daňovej optimalizácie a ekonomického poradenstva.

Snažíme sa poskytovať čo najširšie spektrum služieb hlavne spracovanie účtovníctva v Žiline a okolitých mestách, ako Kysucké Nové Mesto, Čadca, Púchov, Považská Bystrica  a odborných rád, tak aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Našou prioritou je odbremeniť Vás od nutnosti orientovať sa v zložitej spleti daňových, účtovných a iných zákonov a predpisov. Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie dohodnutých termínov, seriózny prístup ku klientovi a zachovávanie mlčanlivosti. Riadime sa zásadou, že Vy nemusíte vedieť aké máte povinnosti, my sme tu preto, aby sme to vedeli za Vás.

Základnými myšlienkami našej práce je:

 • Spracovanie účtovníctva a miezd v Žiline a okolí a miezd prostredníctvom našej firmy, Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako interný zamestnanec
 • Nemusíte platiť zbytočne priestory pre administratívneho pracovníka, telefón, tlačivá, školenia, literatúru a drahý software
 • Sledovanie daňových a odvodových termínov za Vás.
 • Pripravujeme v spolupráci s klientom daňovú optimalizáciu
 • Doklady na spracovanie si prevezmeme v sídle vašej spoločnosti vlastnou dopravou, elektronicky, poštou alebo prepravnou spoločnosťou
 • Doklady Vám vrátime prehľadné uložené a zotriedené
 • Priebežne pripravuje nasúhlasenie zostatkov so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a z daňovým úradom
 • Uzávierky zasielame pravidelne mesačne alebo štvrťročne mailom alebo v písomnej forme, kde
 • Vás informujeme o aktuálnom hospodárskom výsledku.
 • Spracujeme účtovníctvo v Žiline a okolí .Taktiež mzdy pre firmy v Žiline a okolí. Našimi klientmi sú firmy zo Žilina , Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Martina, Bytče, Rajca, Bratislavy. Taktiež podnikajúci občania z ČR, Poľska , Francúzska ktorý si zaregistrovali firmy na Slovensku. Vzdialenosť nie je pre nás problém.
 • Zabezpečujeme outsourcing ekonomického oddelenia a priebežný reporting
 • Vykonávame asistenciu pri daňových kontrolách
 • Priebežne informácie o zmenách v zákonoch týkajúce sa podnikateľskej činnosti

Ručenie

Z hľadiska ručenia za vykonané práce je spoločnosť poistená a má každoročne uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti pri výkone účtovníka v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa, a. s.. Do dnešného dňa sme túto poistku neboli nútení využívať, čo pri častých zmenách legislatívnych podmienok považujeme za úspech, o čom svedčí aj dlhoročná vernosť našich klientov.

Hlavné motto

 • Profesionalita a presnosť
 • Kvalita a skúsenosti
 • Opora pri riešení problémov
 • Diskrétnosť
 • Dobrá cena