fotolia_7236556
 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohôd
 • Kompletná personalistika, osobný spis
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných a zasielanie výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovenie podkladov pre výpočet PN
 • Výpočet náhrady príjmu pri PN
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vyplnenie podkladov na vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia (malý závod)
 • Vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia (veľký závod)
 • Vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Zasielanie miezd, príkazu na úhradu a ostaných zostav mailom
KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES A VYPRACUJEME VÁM CENOVÚ PONUKU ŠITÚ NA MIERU – formulár