Socks full of Canadian money
 • priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov
 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
 • daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
 • vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny podkladov- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti atd. v legislatíve
 • registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
 • zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia
 • zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole
 • ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa §49a ods.8 zákona č. 595/2003 z. z.
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov
 • Vystavenie príkazu na úhradu
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty)
 • Administratívne práce
 • Návrhy zmlúv
 • Zastupovanie pred úradmi
 • Založenie spoločnosti
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri
 • Poradenstvo pri vysporiadavaní pohľadávok a záväzkov
KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES A VYPRACUJEME VÁM CENOVÚ PONUKU ŠITÚ NA MIERU – formulár